SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
När datorn blev personlig
May 22nd, 2013

PC står för Personal Computer, och är verkligen det – den personliga datorn. Innan genombrottet för PC var en dator något som bara användes av myndigheter och större företag. Datorerna var enormt stora, krävde utbildad personal och kunde i slutet av 50-talet fortfarande kosta runt fem miljoner kronor i dagens penningvärde. Sedan kom mikrochipet och datorerna blev mindre och mycket billigare. Därefter började ett antal drivna och teknikintresserade ungdomar kring det som idag kallas för Silicon Valley i USA att bygga egna datorer i garaget. De påtade ihop små apparater som skulle vara billiga nog och lättanvända nog för vem som helst att använda. Den som betytt mest för utvecklingen var Steve Jobs med sitt företag Apple. En annan som var pådrivande genom att vilja skapa program som skulle göra datorerna användarvänliga var Bill Gates. Övrig presentation av någon av dessa två känns idag överflödig.
Apple II var den första PC som lanserades på marknaden 1977 och slog världen med häpnad. Men den stora försäljningssuccén kom med Macintosh ett par år efter.
I dag har vi datorer i alla de former, allt från de stationära – mer kraftfulla – datorerna i hemmet, till våra mobiltelefoner. För idag är mobiltelefoner inget annat än väldigt små datorer som vi bär med oss överallt.
Och idag skulle vi inte kunnat tänka oss att vara utan något av detta. Eller den el som driver allt. Så gör dig själv en tjänst och skaffa dig den billigaste elen du kan få via www.elpris.biz.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa