SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Myten om att högt folsyraintag kan orsaka cancer krossat
May 15th, 2014

 

En färsk studie ifrågasätter påståendet om att ta folsyratillskott regelbundet kan leda till cancer. För de flesta är detta viktig information eftersom fler och fler kvinnor, främst gravida kvinnor, tar folsyratillskott. Studien fann att hög folsyra och dess relation till att öka risken för cancer inte är statistiskt säkerställd.

Över 50.000 prov som har samlats in under fem år med 13 olika slumpmässiga studier granskades av forskare och ledde till en ny slutsats om att folsyra varken ökar eller minskar risken för att utveckla cancer i allmänhet, det har inte heller någon effekt på cancerformer såsom bröst-, lung- eller prostatacancer.

Tvärtemot, enligt cancer.org, finns det vissa studier som visar att högt folsyraintag sänker risker eller producerar icke-betydande samband med cancer. Flera studier har visat att folsyra minskar risken för cancer i tjocktarmen, bukspottkörteln, matstrupen och magen, och att sambandet mellan bröstcancer och folsyra visade slutsatsen att folsyraintag inte har en stor effekt på att utveckla bröstcancer och kvinnor som tar tillräckligt med folsyra minskar risken för bröstcancer. Även andra studier om folsyra och äggstockscancer visar att det finns lägre risk hos dom som intar folsyra regelbundet.

Totalt sett har studier som har visat högre risk för lungcancer hos personer med högt folsyraintag visat partiskhet eftersom de flesta av personerna också är rökare.

Detta har varit en pågående debatt som behöver en större utbredning och starkare bevis för att visa stöd till den positiva effekten av folsyra.

Folsyra är också till hjälp för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimers sjukdom och demens. För gravida kvinnor, minskar risken för fosterskador som är relaterade till hjärnan och ryggraden. Det finns beprövad kunskap redan nu, folsyra har fler fördelar än negativa effekter.

Ta din folsyra varje dag och förbli hälsosam, köp din här www.folsyra.org


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa