SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Hur får man ett företag att växa?
June 16th, 2015

Hur får man ett företag att växa? Grunden till allt är naturligtvis att attrahera nya kunder. Men det är inte alltid så enkelt, oavsett hur bra produkter och villkor man erbjuder. Idag är det viktigt att identifiera potentiella kunder och närma sig dessa på rätt sätt? Och hur gör man det? Det mest effektiva sättet är att ta hjälp av Bisfront. Sedan 2006 har Bisfront hjälpt en mängd företag med mötesbokning och besöksbokning. Vänd dig till www.bisfront.se när du behöver hjälp.

På bara några år har Bisfront utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom sin bransch. Det finns inget hemligt recept bakom den framgången. Bisfront har etablerat en effektiv och slimmad affärsprocess. På så sätt kan man helt enkelt leverera det man lovar sina kunder. ”Vad gäller Bisfront och deras tjänsteerbjudande har de klart levererat över våra förväntningar”, sa Björn Segerborg, VD Bybrick Consulting AB, efter att ha arbetat med Bisfront. Några andra företag som anlitat Bisfront är Aastra, Kärcher, IFS, C2 Management och Direct. Bisfront jobbar inom fem huvudsakliga fält: Media, IT, Finance, HR och Consulting. Läs mer om Bisfront på www.bisfront.se.

I sin verksamhet arbetar Bisfront målmedvetet för en bättre miljö. Bisfront har till exempel inga företagsbilar. Man uppmuntrar sina medarbetare att nyttja kollektivtrafiken. Bisfront väljer alltid närliggande leverantörer för att minimera transporterna och har en ständig dialog med kunder och partners vad gäller miljöaspekter. När du väljer Bisfronts tjänster kan du vara säker på att du arbetar med ett företag som tar ett långsiktigt ansvar. Välkommen till Bisfront på


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa