SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Bra bilförsäkring
May 22nd, 2013

Allt är relativt, och så även begreppet ”en bra bilförsäkring”. Det som är bra för en person är rena katastrofen för någon annan, det är helt och hållet de individuella förutsättningarna som styr. Men rent generellt skulle man kunna säga att en bra bilförsäkring är en prisvärd försäkring som ger ett skydd som matchar bilens värde och ditt riskbeteende, men även de risker som finns i din körmiljö. Kör du säkert i en gammal bil i en trygg miljö och sällan några långa sträckor, då kanske det rent av räcker med en billig trafikförsäkring som täcker eventuella skador på medtrafikanters bilar för att du ska anse att du har en bra bilförsäkring. Har du en nyköpt bil brukar halvförsäkringen vara den som är synonym med ”bra bilförsäkring”, eftersom du behöver skyddet men har vagnskydd i köpet och således inte är i behov av helförsäkringen.

En bra bilförsäkring är en uppdaterad bilförsäkring. Förläng inte din bilförsäkring per automatik, utan titta om det kan finnas något på marknaden som passar dina aktuella behov ännu bättre. Möjligheten är stor, eftersom dina behov och förutsättningar förändras, en bra bilförsäkring ska inte täcka mer än nödvändigt och inte vara beräknad på gamla variabler.

 

I jakten på en försäkring som passar dig gäller det att inte nöja sig. Bestäm dig för vilken typ av försäkring du vill ha, fyll i dina uppgifter på Bilforsakringjamforelse.se och jämför försäkringar från tio av Sveriges ledande försäkringsbolag. Det lönar sig garanterat, och är dessutom helt kostnadsfritt.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa