SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Under komplexa omstruktureringsfaser – till exempel vid fusion

Under komplexa omstruktureringsfaser – till exempel vid fusion, uppköp eller avyttring – finns det behov av förstärkt HR stöd. Konsultföretaget HRM Solutions har mångårig erfarenhet av HR-arbete och erbjuder en rad attraktiva tjänster till företag och andra organisationer. Läs mer om oss, vad vi har att erbjuda och hur vi arbetar på hrmsolutions.se. Du kan också kontakt oss för mer information. Ring oss på telefonnummer +46 722 216 750  eller skriv till info@hrmsolutions.se så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig bygga en bättre fungerande HR funktion och en mer konkurrenskraftig organisation.

HRM Solutions har arbetat med både små och stora organsationer, svenska och internationella. Några av våra tidigare klienter inkluderar Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. Vi har gedigen erfarenhet av både operativa och strategiska uppgifter. HR omfattar både komplexa och känsliga frågor. En av HR funktionens viktigaste uppgifter är att se till att en organisation på bästa sätt tar vara på personals unika kvaliteter. Ett framgångsrikt företag måste kunna attrahera och hålla kvar rätt kompetenser.

Oavsett klient tar vi oss an uppdraget med samma professionalism och pragmatism. När det handlar om HR-frågor finns det inga standardlösningar. I vårt arbete utgår vi alltid från organsationens specifika struktur, kultur och personalsammansättning. Våra rekommendationer baseras alltid på varje enskild organisations specifika problem eller svagheter. Vi arbetar i nära våra kunder med målet att stärka organisationen i både det långa och det korta perspektivet.  Mer om HRM Solutions hittar du på www.hrmsolutions.se. Tillsammans bygger vi en stark HR funktion för att möta framtida utmaningar.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa